subaru-forester-il-2020

Forester 2.0i-L
Giá ban đầu: 1.128.000.000 VNĐ
Giá đặc biệt từ ngày 01.02.2021 (*): 969.000.000 VNĐ

subaru-forester-is-2020

Forester 2.0i-S
Giá ban đầu: 1.218.000.000 VNĐ
Giá đặc biệt từ ngày 01.2.2021 (*): 1.119.000.000 VNĐ
– Tặng màn hình đa phương tiện có kết nối Android Auto và Apple Carplay
– Tặng Hệ thống quan sát toàn cảnh 360

subaru-forester-is-eyesight-2

Forester 2.0i-S EyeSight
Giá ban đầu: 1.288.000.000 VNĐ
Giá đặc biệt từ ngày 01.2.2021 (*): 1.229.000.000 VNĐ
– Tặng màn hình đa phương tiện có kết nối Android Auto và Apple Carplay